closer button
closer button
Please select preferred language and currency.
Frequently Asked Questions about Face Masks
Veelgestelde vragen over mondkapjes
Gebruik
Hoe kan ik het mondkapje het beste gebruiken?
Zorg dat je mond, neus en kin goed bedekt zijn en raak het daarna niet meer aan. Draag het niet-medische mondkapje maximaal 3 uur per keer.
Hoe zet ik het mondkapje goed op?
Zorg dat je mond, neus en kin goed bedekt zijn en raak het daarna niet meer aan. Draag het niet-medische mondkapje maximaal 3 uur per keer. Was voor het opzetten en na het afzetten van het niet-medische mondkapje je handen minimaal 20 seconden met water en zeep. Gebruik voor het op en afzetten van het mondkapje zo veel mogelijk het elastiek. Was en reinig je handen grondig alvorens je het mondkapje aantrekt en afdoet. Zorg dat het mondkapje goed de neus en de mond bedekt.
Hoe vaak kan ik het mondkapje dragen?
Dit mondkapje is geschikt voor dagelijks intensief gebruik. Wij adviseren om het mondkapje dagelijks te wassen. Bij intensief gebruik, bijvoorbeeld veel praten, hoesten en/of niezen adviseren wij om het mondkapje niet langer dan 3 uur achter elkaar te dragen. Het is dan ook raadzaam om meerdere katoenen mondkapjes aan te schaffen.
Usage
What is the best way to use the face mask?
Make sure your mouth, nose and chin are well covered and then don't touch it again. Wear the non-medical mask for up to 3 hours at a time.
How do I put the mask on properly?
Make sure your mouth, nose and chin are well covered and then don't touch it again. Wear the non-medical mask for up to 3 hours at a time. Before putting on and after taking off the non-medical mask, wash your hands with soap and water for at least 20 seconds. Use the elastic as much as possible to put on and take off the mask. Wash and clean your hands thoroughly before putting on and taking off the mask. Make sure the mask covers the nose and mouth well.
How often can I wear the mask?
This face mask is suitable for daily intensive use. We advise to wash the mask daily. With intensive use, for example, a lot of talking, coughing and / or sneezing, we advise not to wear the mask for more than 3 hours at a time. It is therefore advisable to purchase several cotton face masks.
Bescherming tegen het Coronavirus
Welke bescherming geeft het mondkapje?
De mondkapjes die wij aanbieden beschermen niet jezelf, maar de mensen rondom jou. Het dragen van een mondkapje is een aanvulling op de bestaande maatregelen. Vanaf 1 juni is het verplicht om een mondkapje in het OV te dragen. Per enkele reis met het openbaar vervoer heb je een schoon niet-medisch mondkapje nodig.
Protection against the Corona virus
What protection does the face mask provide?
The face masks that we offer do not protect yourself, but the people around you. Wearing a face mask is an addition to the existing measures. From 1st of June it is mandatory to wear a face mask in public transport in the European Union. You need a clean non-medical mask for each journey by public transport.
Bewaar tips.
Hoe bewaar ik mijn mondkapje?
Om het mondkapje op te bergen kun je gebruik maken van een ziplock-bag of een papieren envelop. Bewaar een schoon of gebruikt mondkapje apart van elkaar in een afgesloten zakje of bakje. De mondkapjes kun je het beste laten drogen op een ontsmet wasrek. Was vervolgens goed je handen. Strijk het mondkapje op een hoge temperatuur. Vervolgens kun je het mondkapje opbergen als deze volledig is afgekoeld en droog is.
Storage
How do I store my face mask?
It is best to let the mouth caps dry on a disinfected washing rack. Then wash your hands well. Iron the mask over a high temperature. You can then store the mask after it has completely cooled and is dry. You can use a ziplock bag or a paper envelope to store the mask. Store a clean or used face mask separately in a sealed bag or container.
Verzorging
Hoe was ik het mondkapje?
Was het niet-medisch mondkapje na ieder gebruik op 60°C op een volledig wasprogramma. Was alleen met wasmiddel, voeg geen wasverzachter toe.
Was je handen nadat je het niet-medische mondkapje in de wasmachine hebt gestopt. Berg na het wassen het mondkapje steriel op.
Hoe berg ik het mondkapje op?
De mondkapjes kun je het beste laten drogen op een ontsmet wasrek. Was vervolgens goed je handen. Strijk het mondkapje op een hoge temperatuur. Vervolgens kun je het mondkapje opbergen als deze volledig is afgekoeld en droog is.
Verzorging
Onze mondkapjes zijn zeer regelmatig te wassen tot 90 graden Celsius. Je kunt het mondkapje ook in water koken met zeep of waspoeder. Mocht je het mondkapje in de wasmachine wensen te wassen dan adviseren wij het gebruik van een wasnetje of -zakje.
Care
How do I wash the mask?
Wash the non-medical face mask after each use at 60°C on a full washing program. Wash with detergent only, do not add fabric softener.
Wash your hands after putting the non-medical mask in the washing machine. After washing, store the face mask sterile.